virš

virš
2 vir̃š praep. su gen. NdŽ, 1. Rtr, , nurodant daiktą ar vietą, aukščiau kurių kas vyksta ar yra: Šoko virš tvoros J.Balč (Mrj). Brisdavom par tą tėkmę, – tai virš rūros Paį. Brisdavom per sniegą vir̃š kelių – net akes apraibsta Ign. Vir̃š kẽlių kojas atpjovė Dglš. I nudaužiau koją par kelį dvijõs vietos vir̃š kelio Klk. Vir̃š ausies kad didelė skaudis išsikėlė Krs. Debesys virš galvos kaba J.Balč(Šl). Paskėlė bitės vir̃š galvos ir nue[jo] Grv. Viškui vir̃š galvos pralėkė akmeniokas Ppl. Tos avižės tokiais dideliais sparnais vir̃š prūdo arba pjaunio lekioja LKT194(Nm). Vir̃š mūso laukų trisdešimt aštuntais metais lėkė cepelinas Klp. Leidi maždaug kokį dešimts centrimetrų slieką, ka būtų vir̃š dugno Štk. Pamačiau: iš miško ateina pulkelis, saulutė da vir̃š medžių buvo Kp. Busela skraido vir̃š pirkios LzŽ. Vir̃š malūno pralėkė varnos OGLIII354. Virš tavo galvelės skraidžioja bitelės, virš mano galvelės lekioja kulkelės LLDIII311 (Antz). Aš pasiversiu pilku balandėliu ir aš lekiosiu virš debesėlių LTR(Lp). Lekia gulbins virš medelių, neš vainiką ant sparnelių DvD404. Ateina motriška tokia didelė, vir̃š eglių galūnių (ps.) Sd. Vos kirto [Dvainis] trečią kartą, kai virš galvos kažkas sulapatavo sparnais V.Krėv. Virš galvų, griausdami, drebindami orą ir žemę, skrido lėktuvai J.Balt. Virš papievių kyla baltas rūkas, virš palaukių rūkas nusileis B.Braz. Virš pievų audeklus paklojo baltinti diena . Vir̃š sparnelių ant nugara, an sprandu įsimeta erkės ir anos pradeda kankinti tą bitį Bdr. 2. ant: Vyrai nešioja marškinius virš kelnių LTR(Auk). Virš tunikos raudona purpuro toga FrnS1285. ×3. (sl.) su gen. ir acc. Š, , DrskŽ daugiau kaip, per: Miškas traukiasi virš pusę varsto J.Balč(Dt). Bus virš trijų vežimų šieno J.Balč(Gr). Virš dviej[ų] kilių vėgėlė, akes kap riešutai ir gardi Aps. Vir̃š tūkstančio padėjau, a kaip nesveika, teip nesveika koja Ktk. Prie fermų katrie dirba, po du šimtu rublių uždirba, vir̃š dviejų šimtų Krk. Vir̃š dvidešimt žmonių reikėdavo [kuliant su mašina] Grz. Te netoli mūsų triobų buvo vir̃š keturių šimtų apkasų Sb. Vir̃š šimto tūkstančių sugauta į nelaisvę Plšk. Vir̃š šimtą metų išgyvendavo žmonės Ds. Šita bakūžė virš šimtą metų stovi, kap išstatyta . Musėt devynias [dešimtis] pabeigus, sako, virš devýnias [dešimtis] turi [amžiaus] . Taigi meteliai nesustodami eina, jau ir tau vir̃š penkiasdešim Slk. Kada tiedu vaikučiu paaugo virš septynių metų, ėmė jų motina apsirgo ir po trumpos ligos numirė BsPII163. Jei jau i šimtą dešimtį centimetrų liuobam paauginti, ta jau vir̃š bakono Kl.po linksnio: Penkiasdešims virš kãpų supjovė Vlkv. Tai jis gauna pensijos šimtą vir̃š Graž. Toną vir̃š parsivežiau grūdų Brb. Keturiasdešimt vir̃š jau metų yr, panelė tebėr Krž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • virš — praef. DŽ, NdŽ pirmoji sudurtinių žodžių dalis, žyminti kokio nors mato, saiko viršijimą: Viršnorminis, viršpamatis, viršplotis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • virš — vir̃š prl. Sáulė jau paki̇̀lo virš horizònto …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • virš — 1 vir̃š adv. 1. viršuje, aukštai: Vir̃š šalta, vėjas Ker. Vir̃š ant lovos pakabina lopšį ir supa Krč. 2. aukštyn: Betgi vėl marės jau pradeda šniokšti; vėjas nuo krašto smiltis virš kilnoja A1885,43. 3. (sl.?) Alv, Kpč, Žl ilgiau, daugiau: Po… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • VIRS — verbally initiated release system …   Military dictionary

  • VIRS — Triangle Pharmaceuticals, Inc. (Business » NASDAQ Symbols) ** Vermont Interpreter Referral Service (Community » Non Profit Organizations) * Virtual Information Retrieval System (Computing » Databases) …   Abbreviations dictionary

  • VIRS — Visible Infrared Scanner Contributor: GSFC …   NASA Acronyms

  • VIRS — abbr. TRIANGLE PHARM INC NASDAQ …   Dictionary of abbreviations

  • virs — vìrs interj. 1. Pg žr. 2 virst: Vìrs dùres, ir atejo sūnus Vs. Jis išeina, būdavo, vienom kelniom, klėtelę vìrs, ir vėl įeina Slm. 2. kartojant nusakomas sunkus krypuojantis ėjimas: Būdavo, kai jis eina, net sunku žiūrėt – vìrs vìrs vìrs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Meza Virs (band) — Infobox musical artist Name = Meza Virs Img capt = Img size = Landscape = yes Background = group or band Origin = Singapore Genre = Metal Years active = 2002 ndash;present Label = Associated acts = URL = http://myspace.com/mezavirs Meza Virs is a …   Wikipedia

  • aukštis virš jūros lygio — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vertikalus nuotolis nuo kurio nors žemės paviršiaus taško iki vidutinio jūros lygio. Didėjant aukščiui virš jūros lygio, augalų vegetacijos, arba augimo, laikotarpis kas 100 m sutrumpėja… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”